PRIVACYBELEID TTV BEST

Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens van kracht geworden. TTV Best streeft ernaar om de persoonlijke gegevens van alle leden te beschermen volgens onderstaand protocol.
TTV Best heeft persoonlijke gegevens nodig van haar leden t.b.v. een goede communicatie zowel op het gebied van competitie alsook op het gebied van recreatie en contributie-inning.

Het Bestuur van TTV Best vraagt haar (nieuwe) leden per e-mail te bevestigen dat onderstaande gegevens beheerd en gebruikt mogen worden door functionarissen van het bestuur:
Naam, voorletters, geslacht, roepnaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum (voor de classificatie van jeugd/senioren/fifty fit), telefoon, e-mailadres en rekeningnummer (voor het innen van contributie/NTTB lidmaatschap/TLE competitie).
Deze gegevens worden digitaal opgeslagen (ledenadministratie), die alleen toegankelijk is voor bestuursleden. Bij inschrijving wordt tevens de inschrijfdatum vastgelegd. Bij uitschrijving wordt de uitschrijfdatum vastgelegd (contact gegevens worden bewaard voor jubilea doeleinden - tenzij uitdrukkelijk vermeld bij uitschrijving dat dit niet gewenst is).

Communicatie aan de leden geschiedt alleen door bestuursleden. Leden van de vereniging hebben geen toegang tot of inzicht in de ledenlijst. Bestuursleden worden altijd ingeschreven bij zowel de KvK alsook de NTTB.
TTV Best beschikt niet over andere persoonsgegevens.

TTV Best is lid van de Nederlands Tafel Tennis Bond (NTTB) en van de Tafeltennis Liga Eindhoven (TLE) en is ter zake verplicht haar leden die toernooien/competitie spelen aan te melden bij de NTTB en/of TLE. Dit zijn de enige instanties waarmee TTV Best gegevens van leden uitwisselt. Indien een lid besluit om deel te nemen aan NTTB/TLE gaat hij/zij automatisch akkoord met het privacybeleid van NTTB/TLE.
De wedstrijdleiding zorgt voor de verstrekking van de benodigde persoonsgegevens aan NTTB/TLE en op verzoek aan de teamspelers.

Aan-/afmeldingen bij NTTB of TLE kunnen op verzoek altijd tussentijds gewijzigd worden, dit verzoek dient bij de ledenadministratie ingediend te worden. Indien men wil stoppen/aanvangen met NTTB/TLE competitie dient dit ook aangegeven te worden bij de betreffende competitieleider van onze vereniging. Hetzelfde geldt voor overgang naar een andere speelgroep (regulier/fifty-fit lid, NB Leden die NTTB/TLE spelen zijn altijd regulier lid).
Verder kunnen leden aangeven of ze bezwaar hebben tegen het gebruik van video/foto materiaal en (persoonlijke) vermelding van uitslagen t.b.v. sponsor- of reclamedoeleinden of voor de Site van TTV Best. TTV Best heeft geen invloed op uitslagen die door NTTB en/of TLE bekend gemaakt worden.

Er is geen verplichte bewaartermijn voorgeschreven. Leden die zich uitschrijven kunnen verzoeken om hun gegevens te laten verwijderen mits er voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen.
Voor nadere informatie omtrent dit beleid kunt u zich wenden tot de secretaris secretaris@ttvbest.nl of ledenadministratie@ttvbest.nl

Het Bestuur verzoekt alle leden die het eens zijn met beheren en gebruiken van voornoemde persoonsgegevens door bestuursleden, een bevestigingsmail te sturen naar secretaris@ttvbest.nl met de tekst:
IK VERLEEN TOESTEMMING VOOR GEBRUIK EN BEHEER VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS AAN HET BESTUUR VAN TTV BEST.

Vastgesteld door het bestuur op woensdag 24 april 2019.