Adres:
Speelzaal T.T.V.Best
Gymzaal van basisschool de Paersacker
Johannes Verleunstraat 31
5684 TT Best
Tel. 06-42765316
Bankreknr. IBAN NL34RABO0137546122
WebSite: www.ttvbest.nl
  
Accommodatie: klik hier voor plattegrond  of  hier voor Google Maps
  


Opzegging Lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap (vooraf en per kwartaal) dient schriftelijk bij de secretaris worden ingediend

Indien u zich inschrijft voor de NTTB competitie worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Basiskosten 4,88 Euro per kwartaal
Competitie senioren per half jaar (dus per competitie) 26,50 Euro
Competitie junioren per half jaar  (dus per competitie) 26,50 Euro

Indien u zich inschrijft voor de TLE competitie worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Competitie per half jaar (dus per competitie) 15,00 Euro

Alle bovengenoemde kosten worden bij voorkeur via automatische overschrijving aan de vereniging voldaan.
Speeltijden 

trainingen:
Contributiekosten per persoon, per kwartaal:
Dinsdag:   
Dinsdag: 
FiftyFit dinsdag:   

    
18:30-19:30
20:00-22:30
09:30-11:30
Jeugdtraining
Vrij trainen voor senioren en jeugd
Senioren (vanaf 18 jaar)   55,00 Euro 
Jeugdleden (t/m 17 jaar)  46,00 Euro 
Fifty Fit 50+ groep            45,00 Euro
Inschrijfkosten  1 malig      5,00 Euro

Let op! NTTB competitiespelers betalen tevens contributie aan de NTTB. zie hieronder.