Adres:
Speelzaal T.T.V.Best
Buitenweg 3
5683 PM Best
Tel. 06-42765316
Bankreknr. IBAN NL34RABO0137546122
WebSite: www.ttvbest.nl
  
Accommodatie: klik hier voor plattegrond  of  hier voor Google Maps
  


Opzegging Lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap (vooraf en per kwartaal) dient schriftelijk bij de secretaris worden ingediend

Indien u zich inschrijft voor de NTTB competitie worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Basiskosten € 4,88 per kwartaal
Competitie senioren per half jaar (dus per competitie) € 26,50
Competitie junioren per half jaar  (dus per competitie) € 26,50

Indien u zich inschrijft voor de TLE competitie worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Competitie per half jaar (dus per competitie) € 15,00

Alle bovengenoemde kosten worden bij voorkeur via automatische overschrijving aan de vereniging voldaan.
Speeltijden 

trainingen:
Contributiekosten per persoon, per kwartaal:
Dinsdag:   
Donderdag:   
Donderdag:    Vrijdag:
Zaterdag:   
Zaterdag:

     
20:00-23:30
18:30-19:30
20:00-24:00
20:00-24:00
10:00-14:00
10:00-11:30

Vrij trainen voor senioren en jeugd
Jeugdtraining
Seniorencompetitie TLE
Seniorencompetitie NTTB
Jeugdcompetitie NTTB
Vrij trainen jeugd (tijdens competitie)


Senioren (vanaf 18 jaar)   € 55,00 
Jeugdleden (t/m 17 jaar)  € 46,00 
Fifty Fit 50+ groep          € 45,00
Inschrijfkosten                €  5,00 ้้nmalig

Let op! NTTB competitiespelers betalen tevens contributie aan de NTTB. zie hieronder.